In een recente voorafgaande beslissing van Vlabel lezen we:
"De verlenging van het vruchtgebruik is een nieuwe overeenkomst waarbij over een zakelijk recht op een onroerend goed wordt beschikt en dus belastbaar met het verkooprecht van 10%. De omstandigheid dat de partijen bij de verlenging dezelfde zijn als bij de oorspronkelijke vestiging speelt geen rol."

Tiberghien stelt:
"Dat standpunt verbaasde ons niet zo zeer. Ook in Brussel of Wallonië zou registratiebelasting verschuldigd worden bij een verlenging van een vruchtgebruik – en in die regio’s uiteraard zelfs 12,5 of uitzonderlijk 15%."


Volledig artikel en bron: Tiberghien

Zie ook: Voorafgaande beslissing nr. 17005 dd. 20.03.2017 (Verlenging vruchtgebruik vennootschap)

Gerelateerde opleiding

In augustus zijn er onze jaarlijkse Estateplanningsdagen. Vruchtgebruik en vermogensbeheer komen o.a. aan bod in de sessie van Mr. Wim Vermeulen 'Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in technieken van (inter)nationale successieplanning'.