In het Belgisch Staatsblad van 28 april ll. werd het Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 houdende de diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie (KB nr. 4) gepubliceerd.


De in KB nr. 4 uiteengezette maatregelen waren initieel van toepassing tussen de periode van 10 maart 2020 tot en met de einddatum van 3 mei 2020. Deze einddatum is thans verlengd tot 30 juni 2020.

Volledig artikel en bron: Lydian