N.a.v. een recente beslissing van het Europees hof, waarbij beslist werd dat de Spaanse bepalingen omtrent verkoop met verlies strijdig zijn met de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, stelt de auteur van het artikel zich de vraag hoe het Hof het huidig Belgisch verbod zou beoordelen mocht dit opnieuw aan het Hof worden voorgelegd.

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Mededinging: een praktijkgerichte update' wordt het juridisch kader van het mededingingsrecht belicht en komen ook de actuele toepassingen aan bod, o.a. aan de hand van zaken die door de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten werden beslecht.

Deze studiedag gaat door op 06.03.2018 in Sint-Niklaas.