De rechter zal niet enkel de uittreding/uitsluiting sensu stricto kunnen beslechten maar ook geschillen die hiermee verband houden. Zo zal hij zich kunnen uitspreken over het eigendomsrecht van de aandelen, het lot van leningen, rekeningen-courant, zekerheden en niet-concurrentiebedingen, op voorwaarde dat er samenhang is en deze aanverwante geschillen betrekkingen hebben op de financiƫle verhoudingen tussen partijen en de vennootschap. Op die manier tracht de wetgever tegemoet te komen aan de huidige frustratie van de aandeelhouder die verschillende procedures moet voeren om deze aanverwante geschillen beslecht te zien.

Volledig artikel en bron: Strelia