Met o.a. een antwoord op het verschil tussen 'wettelijk samenwonen' en een 'samenlevingscontract'.

Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl het om verschillende zaken gaat. Een “wettelijke samenwoning” is een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is geen overeenkomst. De wettelijke samenwoning is een samenlevingsvorm. Het gaat gepaard met een aantal rechten en plichten. Een samenlevingscontract daarentegen, is document dat je onderhands of notarieel (verplicht voor wettelijk samenwonende partners) opstelt. In dit document kan je vooral praktische afspraken maken. 

Volledig artikel en bron: Notaris.be

Gerelateerde opleidingen

 

Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens de studienamiddag 'Samenlevingsvormen' krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak.