Bespreking van de aangepaste sanctieregeling na Besluit van de Vlaamse regering van 19 oktober 2018 tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (BS 22 november 2018).

Volledig artikel en bron: SoCompact

Gerelateerde opleidingen

Op 11.12.2018 geven mr. Olivier Wouters en mr. Arnout Crauwels (Claeys & Engels) een rechtspraakoverzicht en stand van zaken m.b.t. de ontslagwetgeving: 5 jaar Ontslagwet.

Dit seminarie gaat door in Leuven.