Belangrijke nieuwigheid in het nieuwe Handhavingsdecreet: naast het strafrechtelijke contentieux, zijn er meer mechanismen ingevoerd om tot een snellere en efficiëntere bestraffing te komen.

Verwacht wordt dat dit decreet de bestuurlijke handhaving in het omgevingsrecht verder versterkt.

Volledig artikel en bron: Adhemar Advocaten

 

Zie ook: Besluit van 9 februari 2018 van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten, BS 28 februari 2018