De nieuwe Pandwet wijzigt art. 1798 BW -  voortaan kan de bouwheer, in geval van betwisting tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, het bedrag storten in de Deposito- of Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en de onderaannemer bij een financiële instelling. 

Volledig artikel en bron: Bienstman - De Cloedt advocaten

 

Gerelateerde opleiding

Op 16.03.2018 organiseert M&D Seminars de studienamiddag 'Aanneming van werk en lastgeving' met als spreker em. prof. Alois Van Oevelen.