Op 22 november 2018 werd het ‘Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting’ ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De regeling werd uitgewerkt in artikel 2 van het wetsontwerp, de regeling zal van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste afsluit vanaf 1 januari 2019.

LegalNews.be overloopt de verschillende onderdelen, met telkens toevoeging van de commentaar uit de Memorie van Toelichting.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be