Ons erfrecht, letterlijk een erfenis van Napoleon is dringend aan herziening en modernisering toe. Op 25 januari 2017 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend in het parlement dat ons erfrecht grondig wil hervormen. In het ontwerp zitten vier grote thema's:

  • de wijziging van de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve,
  • de wijziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften,
  • de versoepeling van het huidige verbod op overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen en
  • de aanpassing van de regels met betrekking tot de verdeling.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law