De Wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet omvat voornamelijk maatregelen van procedurele aard om de fiscale administratie meer mogelijkheden te geven.

Het gaat om maatregelen i.v.m:
- Internationale transparantie & uitwisseling van inlichtingen
- Niet nominatum gekende bankrekeningen
- Bewarend beslag inzake BTW
- Belastingverhoging bij laattijdige aangifte

Behoudens afwijkingen treden deze maatregelen in werking op maandag 17 juli 2017.

Wet 30 juni 2017 houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude, BS 7 juli 2017

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Mr. Gerd D. Goyvaerts spreekt tijdens de Estate Planningsdagen over regularisatie.