Met het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, dat op 9 mei 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, zal dan ook voor de zgn. "klassieke sectoren" op 30 juni 2017 het nieuwe regime inzake overheidsopdrachten in werking treden. 

Volledig artikel en bron: Altius

Gerelateerde opleiding

De nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten komt uitgebreid aan bod op onze jaarlijkse studiedag ‘Actualia Overheidsopdrachten’ en op de themadag ‘Verzekeringsrecht’ (sessie 6 – Overheidsopdrachten en verzekeringen)