In dit besluit worden verschillende verordeningsbepalingen van de verschillende koninklijke besluiten, waarvan de wettelijke grondslag voortaan uitsluitend wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgenomen.

BOEK 1. Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking.

BOEK 2. Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding.
TITEL 1. Gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.
TITEL 2. Gerechtelijke ontbinding van verenigingen.

BOEK 3. Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking.
TITEL 1. Gemeenschappelijke bepalingen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, VZW's, IVZW's en stichtingen
TITEL 2. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: bijzondere bepalingen
TITEL 3. Jaarrekening van VZW's, IVZW's en stichtingen andere dan deze bedoeld in de artikelen 3:47, § 2 en 3:51, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: bijzondere bepalingen.
TITEL 4. Jaarrekening van VZW, IVZW en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.

BOEK 4. Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor.

BOEK 5. De sociale balans.
TITEL 1. Algemene beginselen.
TITEL 2. Inhoud sociale balans.
TITEL 3. Inhoud sociale balans voor kleine vennootschappen en kleine VZW's, IVZW's en stichtingen.
TITEL 4. Inhoud van bepaalde rubrieken van de sociale balans.

BOEK 6. Het verslag van betalingen aan overheden.
TITEL 1. Definities.
TITEL 2. Inhoud verslag betalingen aan overheden.
TITEL 3. Inhoud geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden.

BOEK 7. De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap.
TITEL 1. Uitkoopbod voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.
TITEL 2. Elektronisch effectenregister voor de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap.

BOEK 8. De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap.
TITEL 1. Het openbaar karakter van het verzoek tot verlening van volmachten.
TITEL 2. Verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF.

Bijlage 1: Aanvraagformulier I tot inschrijving (luiken A en C) en tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (luik B).
Bijlage 2: Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving in KBO.
Bijlage 3: Vennootschappen - jaarrekening volgens volledig schema: schema van de balans en de resultatenrekening.
Bijlage 4: Vennootschappen - jaarrekening volgens verkort en microschema: schema van de balans en de resultatenrekening.
Bijlage 5: Geconsolideerde jaarrekening: schema van de balans en de resultatenrekening.
Bijlage 6: Verenigingen en stichtingen - jaarrekening volgens volledig schema: schema van de balans en de resultatenrekening.
Bijlage 7: Verenigingen en stichtingen - jaarrekening volgens verkort en microschema: schema van de balans en de resultatenrekening
Bijlage 8: Schema van de jaarrekening van de verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding voeren.
Bijlage 9: Concordantietabel.

Bron: Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30 april 2019, bl. 42246.

 

Gerelateerde opleidingen

De nieuwe wetgeving en haar impact komt uitgebreid aan bod tijdens onze opleidingen rond het nieuwe vennootschapsrecht:

Studiedag 2: Het nieuwe vennootschapsrecht op 24.05.2019 in Kontich

Webinar Day: (3 webinars) (08.05.2019)

  1. Bestuur en governance binnen de NV 
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV 
  3. Oprichting en uitkering in de BV