Nadat eerder dit jaar het Vlaamse Onteigeningsdecreet bekrachtigd werd, keurde de Vlaamse Regering op 27 oktober 2017 het uitvoeringsbesluit goed dat een aantal praktische modaliteiten bij de werking van het Onteigeningsdecreet regelt.

Dat betekent dat de Vlaamse onteigeningsprocedure effectief van kracht kan gaan vanaf 1 januari 2018.

Opgelet! Het digitaal platform is nog in ontwikkeling en treedt pas later in werking.

Zie ook: Publius

De tekst van het uitvoeringsbesluit vindt u hier.

De tekst van het verslag aan de Vlaamse regering vindt u hier.

Gerelateerde opleiding

Op 31.01.2018 geeft Mr. Michiel Deweirdt (advocaat Odigo) een webinar rond dit Vlaams onteigeningsdecreet.