Op 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking.

Het was nog wachten op 2 KB's voor verdere uitvoering - deze haalden dus de tweede editie van het BS van 27 april 2018 ...

Het gaat om:

  • het KB van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen; en
  • het KB van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep

Bron: Corporate Fiance Lab