Daags na de stemming in de Kamer over het nieuwe wetboek vennootschapsrecht, gaf de regering haar goedkeuring aan een ontwerp van koninklijk besluit dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen uitvoert.

Het ontwerp brengt de verordeningsbepalingen van verschillende koninklijke besluiten, waarvan de wettelijke grondslag voortaan uitsluitend wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), samen in één tekst.

Volledig artikel en bron: Ministerraad - Persbericht 1 maart 2019