De Kamer heeft op 9 april 2019 het "Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector" aangenomen.

Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector.
Een eigen huis bouwen, een nieuwe woning kopen, een oude woning grondig renoveren zijn vaak een project en een investering voor het leven. Daarom hebben de federale regering in het algemeen en de ministers van Economie en KMO’s in het bijzonder maatregelen genomen om de burger te beschermen.

Een eerste wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 1 juli 2018, legt de aannemers en de architecten en de beroepen waarop de tienjarige aansprakelijkheid betrekking heeft (bv.: studiebureaus inzake stabiliteit) op om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren (stabiliteit, soliditeit, waterdichtheid) wanneer zij woningen bouwen of renoveren (met stedenbouwkundige vergunning).

Dit wetsvoorstel, waarvan de inwerkingtreding gepland is voor 1 juli 2019, zal alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmetersexperten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers…) opleggen om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren (alle beroepsfouten, buiten de tienjarige) wanneer zij bouwen of renoveren (alle gebouwen, niet alleen woningen).

De combinatie van deze twee wetten biedt een betere bescherming aan diegene die bouw- of renovatiewerken onderneemt.

Bron: Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector - aangenomen tekst

Gerelateerde opleidingen

Op 21.05.2019 organiseren wij in Kontich een studiedag met 4 actuele sessies rond 'Vastgoed'. Mr. Kristof Uytterhoeven zal er een sessie geven sprecifiek rond de aansprakelijkheid van bouwactoren.

Mr. Clabots zal een sessie rond Vastgoed en verzekeringen verzorgen.