Op 06.06.2019 heeft de Raad formeel de richtlijn aangenomen over preventieve herstruc­turerings­stelsels, een tweede kans voor ondernemingen, en maatregelen voor efficiëntere herstructurering en insolventie- en kwijtings­procedures. Hiermee werd de wetgevings­procedure afgerond.

Kernpunten uit de nieuwe richtlijn zijn:

  • Vroegtijdige waarschuwing en toegang tot informatie om schuldenaren te helpen omstandigheden op het spoor te komen die tot insolventie kunnen leiden en om hen duidelijk maken dat onverwijld actie moet worden ondernomen.
  • Preventieve herstruc­turerings­stelsels: schuldenaren kunnen gebruikmaken van een preventief herstruc­turerings­stelsel waarmee zij hun bedrijf kunnen herstructureren om zo insolventie te voorkomen en hun levens­vatbaarheid veilig te stellen. Daarmee worden banen beschermd en kunnen bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. Deze stelsels kunnen ook ingezet worden op verzoek van schuldeisers en werknemers­vertegenwoordigers.
  • Vergemakkelijken van onderhandelingen over preventieve herstruc­turerings­plannen door in bepaalde gevallen een deskundige op het gebied van herstructurering aan te stellen die helpt een plan te maken.
  • Herstructurerings­plannen: een plan moet een aantal elementen omvatten, waaronder een beschrijving van de economische situatie, de betrokken partijen en hun categorieën, de voorwaarden van de plannen, enz.
  • Schorsing van individuele tenuitvoer­leggings­maatregelen: schuldenaren kunnen hiervan gebruikmaken om de onderhandelingen over een herstruc­turerings­plan in het kader van een preventief herstruc­turerings­stelsel vooruit te helpen. De initiële duur van de schorsing is beperkt tot maximaal 4 maanden.
  • Kwijtschelding van schuld: ondernemers met een overmatige schuldenlast zullen, onder de voorwaarden van de richtlijn, ten minste één keer gebruik kunnen maken van een procedure die kan leiden tot een volledige kwijting van hun schuld na maximaal 3 jaar.

Volledig artikel en bron: Persbericht Raad Europa - 6 juni 2019

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.