Bespreking van 2 recente arresten van de Raad van State m.b.t. de moeilijke kwalificatie overheidsopdrachten of PPS (publiek-private samenwerking)

'Conform de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (bv. H.v.J. 10 juli 2014, C-213/13, Impresa Pizzarotti) lijkt steeds de vraag te moeten worden gesteld naar het hoofdvoorwerp van de overeenkomst. Gaat het de overheid voornamelijk om de overdracht van het onroerend goed zodat dit op nuttige wijze kan worden ontwikkeld door een private partij? Of wordt in hoofdzaak de ontwikkeling van een welbepaald project beoogd, waarbij de overdracht van het zakelijk recht van eerder ondergeschikt belang is?'

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

RvS 30 november 2017, nr. 240.043
RvS 30 november 2017, nr. 240.044

Gerelateerde opleiding

Op 08.03.2018 organiseren we de jaarlijkse themadag "Overheidsopdrachten anno 2018".

Tijdens deze themadag worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Deze themadag gaat door in Sint-Niklaas.