Met 2 nieuwe wetten wordt verder uitvoering gegeven aan de GDPR-richtlijn:

Enerzijds een kaderwet van 30 juli 2018 "betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" - deze heft de bestaande Privacywet van 8 december 1992 definitief op en voert bepaalde aspecten van de AVG verder uit. 

Anderzijds de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité. 

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Sociale media en privacybescherming" zal meester Ruben Roex, advocaat-vennoot bij time.lex een actuele stand van zaken geven inzake privacybescherming en sociale media en de verwerking van persoonsgegevens onder de nieuwe GDPR-verplichtingen.