De zgn. Europese Bankbeslagverordening  dateert weliswaar van 15 mei 2014, maar sinds de wet van 18 juni 2018 is deze ook uitvoerbaar in België. 

Hoewel: Niettegenstaande de 'verzamelwet' van 18 juni 2018 reeds op 2 juli 2018 in werking trad, werd, voor wat de bepalingen m.b.t. het verkrijgen van (bank)rekeninginformatie betreft, 1 januari 2019 als datum van inwerkingtreding weerhouden, omdat men eerst praktisch nog een aantal zaken verder diende uit te werken (waaronder een Koninklijk Besluit).

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab