Michaël de Potter de ten Broeck stelt in een rechtsvergelijkende bijdrage zes concrete factoren voor om een tijdelijke overmachtssituatie van een definitieve te onderscheiden. Deze bijdrage verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 31 mei 2017 (nr. 363). 

Volledig artikel en bron: LegalWorld