Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Dit besluit hervormt de materiële regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europees Economische Ruimte, noch de Zwitserse nationaliteit bezitten en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

 

Gerelateerde opleidingen

Op dag 3 van onze Zomerse wetsdagen staat het sociaal recht centraal, met 2 sessies:

  1. Studievoormiddag: Actualia Ontslagrecht - Bart Vanschoebeke & Hanne Catoir (03.07.2019)
  2. Studienamiddag: Actuele topics internationale tewerkstelling - Elina Peetermans & Bart Franceus (03.07.2019)