Binnenkort zal het verbod op terbeschikkingstelling nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben om situaties van verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling te verbaliseren.

De NAR heeft daartoe een positief advies gegeven op 27 maart 2019.

Volledig artikel en bron: Schoups advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Zomerse wetsdagen in Leuven staat het sociaal recht, en ook internationale tewerkstelling centraal!