Het wetsontwerp geeft een nieuwe algemene definitie aan het begrip onderneming. Die definitie zal bepalend zijn voor o.m.
- de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (de voormalige rechtbank van koophandel),
- het ondernemingsbewijs (het huidig handelsbewijs),
- het insolventierecht (boek XX van het WER) en
- de bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen.

We noteren bovendien nog volgende wijzigingen:

1. De rechtbank van koophandel wordt omgevormd tot de ondernemingsrechtbank, en haar algemene bevoegdheid wordt geënt op het nieuwe algemene ondernemingsbegrip. Ook de bijzondere bevoegdheidsgronden ondergaan een facelift.

2. Verdere 'ontmanteling' van het Wetboek van koophandel verder ontmantelen met afschaffing van het onderscheid tussen handels- en burgerlijke zaken.

3. Modernisering van het bewijsrecht als gevolg van de afschaffing van het begrip handelaar en de invoering van een nieuw en modern ondernemingsbegrip.

4. Optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Zie ook: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht, doc 54 2828/001, ingediend in de Kamer op 7 december 2017.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab