Syndici / vastgoedmakelaars moesten uiterlijk op 1 januari van elk jaar de lijst van mede-eigendommen, waarvan zij syndicus zijn, aan het BIV over te maken. Nu de overgangsperiode voorzien in het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 (in werking getreden op 1 april 2017) (*)  afloopt, vervalt deze verplichting. 

Waarom? Het KB van 15 maart 2017 verplicht immers (vanaf 1 april 2017) de inschrijving van de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verengingen kregen een overgangsperiode van 1 jaar.


Zodra de syndicus reeds ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, moet de lijst al niet meer worden neergelegd en dit voor elke vereniging van medeeigenaars waarvan hij syndicus is.

(*) Koninklijk besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 21 maart 2017

Gelezen in de nieuwsbrief 'Recht in de Onderneming nr. 63 - 27 februari 2018' van Crivits & Persyn

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018