Het plegen van een misdaad na een wanbedrijf wordt een nieuwe vorm van wettelijke herhaling. De rechter kan hierdoor de straf voor de misdaad aanzienlijk verzwaren.

Deze nieuwe vorm van wettelijke herhaling kan – net als de andere vormen trouwens – aanleiding geven tot een strafverzwaring.

De rechter kan de nieuwe strafverzwaring toepassen wanneer iemand - na veroordeeld te zijn tot een gevangenisstraf van minstens één jaar - een misdaad pleegt binnen vijf jaar nadat hij zijn straf heeft ondergaan of binnen vijf jaar nadat zijn straf is verjaard.

De strafverzwaring ziet er als volgt uit:

  • bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 5 tot 10 jaar kan de straf verzwaren tot een opsluiting of hechtenis van 10 tot 15 jaar;
  • bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 10 jaar tot 15 jaar is een opsluiting of hechtenis van 15 tot 20 jaar mogelijk.

In principe is de rechter niet verplicht om een strafverzwaring toe te passen bij deze vorm van wettelijke herhaling. Maar er is een uitzondering: bij een misdaad die strafbaar is met opsluiting of hechtenis van 15 tot 20 jaar, moet de rechter de betrokkene veroordelen tot ten minste 17 jaar opsluiting of hechtenis.

De nieuwe wet van 5 mei 2019 treedt in werking op 7 juni 2019.

Bron: Wet van 5 mei 2019 tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28 mei 2019

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.