In het Staatsblad van 20 juli 2018 werd de ‘Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft’ (11 juli 2018) gepubliceerd.

LegalNews.be vroeg bij het indienen van het wetsvoorstel reeds meer uitleg over het waarom van deze wijziging aan mr. Patrick Waeterinckx.

Bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Mr. Patrick Waeterinckx geeft een update over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden op 30 augustus 2018 tijdens de jaarlijkse Juristendagen.