Op 25 mei 2018 keurde de Commissie voor de Justitie in eerste lezing een wetsvoorstel goed tot wijziging van het strafwetboek wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft.

LegalNews.be vroeg meer uitleg over het waarom van deze wijziging aan mr. Patrick Waeterinckx.

Het wetsvoorstel wijzigt voornamelijk artikel 5 van het Strafwetboek dat in vier alinea’s de basisprincipes van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon regelt.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Mr. Patrick Waeterinckx geeft een update over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden op 30 augustus 2018 tijdens onze jaarlijkse Juristendagen.