De schade aan het gebouw veroorzaakt door een storm is in principe gedekt door de brandverzekering. Toch is het belangrijk om de voorwaarden van het contract hier na te kijken!

Volledig artikel en bron: Clabots advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens de 'Themadag ‘Verzekeringsrecht: 6 actuele topics’, welke doorgaat in Gent op 15 juni 2018 in Gent zal mr. Astrid Clabots één van de zes sessies verzorgen, meer bepaald de sessie ‘Vastgoed en verzekeringen: een praktijkgerichte analyse’.