De OVB ziet dit wetsontwerp als 'een conditio sine qua non voor de totstandkoming van een modern insolventierecht', maar formuleert hierbij toch een aantal bezorgdheden.

Deze bezorgdheden zijn ingegeven door het feit dat het nieuwe insolventierecht de huidige insolventieprocedures van toepassing maakt op vrije beroepen en dus ook de advocaten.

Bron: Persbericht Orde Vlaamse Balies (10 mei 2017)

Lees de tekst en het standpunt van het OVB hier.

Gerelateerde opleiding

Naar goede jaarlijkse gewoonte geven Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens hun seminarie 'Faillissementsrecht' met een rechtspraakoverzicht met de voornaamste vonnissen en arresten uit het faillissementsrecht.