Het besproken arrest stelt dat er grenzen zijn aan de bevoegdheden van de stakingsrechter, in het bijzonder dat het niet de bedoeling kan zijn de voorziene rechtsbescherming in specifieke regelgevingen via de weg van artikel VI.104 WER te omzeilen.

Volledig artikel en bron: Stibbe

Gerelateerde opleidingen

**