Concreet voor België gaat het om de goedkeuring van strategische reserves. Een strategische reserve betekent dat een zekere opwekkingscapaciteit buiten de elektriciteitsmarkt wordt gehouden om alleen in noodsituaties te worden ingezet.

Een van de reden om de maatregelen goed te keuren (naast hun noodzakelijk en tijdelijk karakter) is dat de reserves aangeschaft worden via regelmatige openbare aanbestedingen die openstaan voor alle soorten capaciteitsaanbieders, inclusief vraagresponsaanbieders, zodat ze effectieve concurrentie waarborgen en de kosten beperken.

Bron: Persbericht EU-Commissie

Gerelateerde opleiding

Op 22.03.2018 gaat onze studienamiddag 'Energierecht' door in Groot-Bijgaarden. O.l.v. mr. Bram Delvaux (Eubelius) geven we u een praktijkgerichte benadering van een complexe en snel evoluerende materie.