De spijtoptant is niet volledig nieuw, maar er ontbrak nog een algemene regeling over spijtoptanten.

En dus kunnen ze sinds 17 augustus 2018 – de dag van inwerkingtreding van de wet van 22 juli 2018 – ook opduiken in het ondernemingsstrafrecht.  

Een overzicht van de voornaamste aandachtspunten uit de nieuwe wettelijke bepalingen.

Volledig artikel en bron: Eubelius