In mei 2020 vinden in ondernemingen met minstens 50 werknemers opnieuw sociale verkiezingen plaats. En hoewel deze 150-dagen durende procedure pas start in december 2019, zijn heel wat bedrijven zich nu al aan het voorbereiden. En ook de wetgever doet zijn werk. De Sociale Verkiezingswet van 2007 krijgt een grondige update.

Met als belangrijkste items:

  • de nieuwe referteperiode voor drempelberekening van de tewerkgestelde werknemers. Om praktische redenen is die met een kwartaal vervroegd
  • een sterker juridisch kader voor de verdere digitalisering en informatisering van de verkiezingsprocedure
  • bijsturing en verfijning van de regels voor meer efficiëntie bij de toepassing ervan

Bij de opmaak van de wet werd rekening gehouden met de gemeenschappelijke aanbevelingen uit NAR-advies nr. 2103 van 23 oktober 2018.

Naast de Sociale Verkiezingswet van 2007, krijgen ook de Wet op het welzijn van de werknemers van 1996 en de Wet op de Organisatie van het bedrijfsleven van 1948 een update in aanloop naar de verkiezingen van 2020.

In werking: 30 april 2019

Bron: Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 30 april 2019.

Gerelateerde opleidingen

Op 25.06.2019 brengen Mr. Olivier Wouters en Mr. Ward Bouciqué (Claeys & Engels) een analyse van de rechtspraak n.a.v. de vorige sociale verkiezingen.