In een recent advies geeft de Nationale Arbeidsraad zijn visie omtrent een aantal voorstellen van de FOD WASO om de wetgeving in verband met de sociale verkiezingen van 2020 aan te passen.

Hierin staan alvast twee punten die nu onmiddellijk een impact hebben:

  • de data van de verkiezingsperiode
  • én de vervroeging van de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel van werknemers en uitzendkrachten.

Volledig artikel en bron: Claeys en Engels