Het verzoek werd ingediend in het kader van een geding tussen twee ondernemingen die levensmiddelen produceren, ter zake van de vermeende inbreuk op de smaak van een smeerdip met roomkaas en verse kruiden met de naam „Heksenkaas”.

De verwijzende rechter is van oordeel dat hij voor de beslechting van het voor hem aanhangige geding met name dient te vernemen of het Unierecht, en meer in het bijzonder richtlijn 2001/29, zich verzet tegen auteursrechtelijke bescherming van de smaak van een voedingsmiddel.

Bron: LegalNews.be