De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de regels vastgelegd voor de aanvraag van de ‘gecombineerde vergunning’ (single permit). Dat is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. De verblijfsvergunning, waarop een specifieke vermelding staat, volstaat dan om te werken.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van een gecombineerde procedure en van een unieke vergunning, BS 25 september 2018

 

 

 

 

 

Gerelateerde opleidingen

Werken met buitenlandse onderaannemers komt ook aan bod tijdens het seminarie 'Werken met onderaannemers en zelfstandigen' dat doorgaat op 04.10.2018. Sprekers zijn dan Mr. Dieter Dejonghe en Mr. Veerle van Keirsbilck van Claeys & Engels.