De verschillende betrokken overheden hebben recentelijk een samenwerkingsakkoord gesloten om verder uitvoering te geven aan de Europese richtlijn waardoor de lidstaten verplicht worden een procedure in te voeren waarmee buitenlandse werknemers via één enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning (‘single permit’) kunnen verkijgen om in de lidstaat te verblijven én te werken.

Nu is het enkel nog wachten op de uitvoeringsbesluiten. Indien alles verloopt volgens schema, zouden de eerste single permits worden uitgereikt in november 2018.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law

Gerelateerde opleidingen

Op 12.12.2018 geeft mr. Sophie Maes een actuele stand van zaken m.b.t. de tewerkstellingsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers. Ook de single permit zal dan uitgebreid aan bod komen.