Vanaf 2019 wordt - met de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht - de kapitaalloze BV een feit.

Maar wat met de bescherming van de schuldeisers? Zij kunnen immers niet meer terugvallen op het kapitaal van de vennootschap wanneer het misloopt?

De nieuwe vennootschapswet wil hieraan tegemoetkomen met een betere bescherming van de schuldeisers (o.a. door meer belang te hechten aan een goed financieel plan) en een strengere oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Een overzicht van de geplande maatregelen.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law

Gerelateerde opleidingen

Beide aspecten uit het nieuwe vennootschapsrecht zullen verder toegelicht worden tijdens volgende studienamiddagen: