Een analyse van het nieuwe artikel 38/12 § 1 van het KB AUR krachtens het welke de opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding indien de aanbesteder tijdens de uitvoeringsfase de opdracht schorst en deze schorsing aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Deze schorsing door de aanbesteder mag onder meer niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden of het gevolg zijn van andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet. 

Volledig artikel en bron: Advocatenbureau Van Cauter

Gerelateerde opleidingen

Op 28.11.2018 organiseren wij onze jaarlijkse studienamiddag 'Actualia Overheidsopdrachten'

Onze spreker, mr. Peter Flamey geeft dan een volledig overzicht van de recente evoluties en actuele tendensen in dit rechtsdomein.