Eenieder die schade heeft geleden door een huiszoeking, waarbij hij zelf geen verdachte is, kan een verzoek tot schadevergoeding richten aan de FOD Justitie.

Opgelet! Enkel kosten gemaakt om effectief geleden schade te vergoeden, kunnen gerecupereerd worden. Hiertoe legt de FOD Justitie wel bepaalde verplichtingen op. 

Volledig artikel en bron: Studio Legale