De Europese Raad heeft op 11 oktober 2018 zijn standpunt inzake de richtlijn insolventie van ondernemingen bepaald.

De richtlijn heeft tot doel levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden toegang te geven tot nationale preventieve herstructureringsstelsels, die hen in staat stellen in een vroeg stadium te herstructureren en zo insolventie te voorkomen.

Daarnaast geeft de richtlijn failliete gerenommeerde ondernemers een tweede kans, en bevat zij maatregelen om herstructurerings-, insolventie- en bevrijdingsprocedures efficiënter te maken.

Volledig artikel en bron: Persbericht Raad van de EU