Significant legislation has taken effect in Belgium that implements the Single Permit scheme for foreign nationals seeking to work in Belgium for over 90 days and new policies and diverging salary thresholds in the Flanders region.

Volledig artikel en bron: Fragomen

Gerelateerde opleidingen

Op 21.02.2019 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.