De EU-Richtlijn 2014/50/EU wordt omgezet in nationale wetgeving. Die richtlijn wil de internationale mobiliteit van werknemers stimuleren door belemmeringen die het gevolg zijn van bepaalde voorschriften inzake aanvullende pensioenregelingen te verminderen.

Er is een wetsontwerp klaar dat voorziet twee aanpassingen aan de bestaande wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen: 

  • de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar voor toetreding vervalt;
  • evenals de wachtperiode van 1 jaar (nodig om verworven pensioenrechten te bekomen)

Volledig artikel en bron: Easypay Group - Nieuwsflash

Lees hier de tekst van het wetsontwerp.

Gerelateerde opleiding

Ook inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen is er recent veel gewijzigd.

Dhr. Paul Van Eesbeeck licht één en ander toe tijdens het seminarie 'Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen anno 2018', dat doorgaat op 20.06.2018 in Gent.