In een recent arrest van 29 juli 2019 heeft het Hof van Justitie EU de eerdere uitspraak van het Gerecht EU waarin een aantal registraties voor een blauw/zilveren kleurcombinatie van de energiedrankenfabrikant nietig werd verklaard, bevestigd. De geregistreerde combinaties zijn niet voldoende duidelijk en nauwkeurig weergegeven om als merk te fungeren.

Een analyse en toelichting van dit arrest.

Volledig artikel en bron: Novagraaf - Casper Hemelrijck

Zie ook:

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 29 juli 2019

Red Bull GmbH tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a) – Absolute weigeringsgrond – Nietigheidsprocedure – Combinatie van twee kleuren als zodanig – Geen systematische schikking die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleidingen

Voor een update en praktijkgerichte toelichting inzake merkenrecht, verwijzen wij u graag naar onze webinar: Nieuwigheden in het Merkenrecht.