Samenvatting
Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, zoals van toepassing op het geschil, is niet van toepassing op de akten van verdediging tegen een vordering, ook als die akte een derdenverzet betreft.

Verwijzingsregel
Cass. (3e k.) AR C.11.0724.F, 2 januari 2017 (Belgolaise sa, Banque Centrale du Congo / Mel Zaïre)

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleiding

Dit arrest zal besproken worden tijdens onze jaarlijkse update Vennootschapsrecht.