Cass. (1e k.) AR C.17.0057.F, 15 september 2017 (Proximus sa / AlphaCom sa)

Samenvatting

De uitwinningsvergoeding, die een cliënteelvergoeding is die aan de agent verschuldigd is na de beëindiging van de overeenkomst, vormt geen vergoeding voor een handelstransactie tussen die agent en de principaal en valt bijgevolg niet onder de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. (Art. 20, eerste lid wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst en art. 2.1 en 3, eerste lid wet 2 augustus 2002).

Vindplaats

http://www.cass.be (10 oktober 2017); JLMB 2018, afl. 1, 41 en http://jlmbi.larcier.be/ (10 januari 2018); TBH 2018 (samenvatting VANDEN BERGHE, O.), afl. 1, 100 en http://www.rdc-tbh.be/ (15 februari 2018)

 

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zal mr. Dave Mertens (Schoups) de sessie "Bescherming cliënteel en handelstussenpersonen" verzorgen.

Deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.