Brussel (4e k.) 23 mei 2017

Hoewel het voor de hand ligt dat de advocaat die is belast met een "due diligence" zijn controle alleen kan uitoefenen op basis van de documenten die hem worden voorgelegd, mag hij desondanks niet passief blijven. Hij moet desgevallend alle aanvullende informatie vragen die hij nuttig zou achten en het nodige voorbehoud maken bij zijn cliënt in de veronderstelling dat hij zou menen niet naar behoren te zijn geïnformeerd. Hij wordt geacht bijzonder waakzaam te zijn met betrekking tot de documenten die door de verkoper "op het laatste moment" worden ingediend.

Om de omvang te beoordelen van de schade in oorzakelijk verband met de fout begaan door de advocaat in zijn "due diligence"-opdracht, moet men zich verplaatsen naar het moment van de overname van de doelvennootschap door de cliënt van de advocaat, want dat is het moment waarop de schade vaste vorm heeft gekregen. Het is van weinig belang dat alle risico's verbonden aan de onregelmatigheden die de doelvennootschap op het ogenblik van de verkoop bevatte zich niet hebben voltrokken, daar immers in het stadium van de onderhandelingen en de sluiting van de verkoop, die risico's onder andere van invloed konden zijn op de waarde van de vennootschap en derhalve op de bepaling van de aankoopprijs.

Vindplaats

JT 2017, afl. 6697, 534 en http://jt.larcier.be/ (20 september 2017); RGAR 2017, afl. 7, nr. 15402

Gerelateerde opleidingen

Meer weten? Tijdens onze Juristendagen zullen mr. Elke Janssens (advocaat-vennoot, NautaDutilh) en mr. Frederik Meuwissen (advocaat, NautaDutilh) de sessie "Best practices in het kader van legal due diligence" verzorgen.

Deze sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.