Subrogatie van de verzekeraar (vergoeding zwakke weggebruiker) - Vergoedingsplichtige (zwakke weggebruiker) - Voetganger (vergoeding zwakke weggebruikers)

Samenvatting

De verzekeraar die het slachtoffer of een van diens rechthebbenden heeft vergoed, wordt gesubrogeerd in diens rechten tegen de gemeenrechtelijk aansprakelijke derde. Laatstgenoemde is elke persoon, met uitzondering van de verzekerde, die bij het ongeval betrokken is en wiens fout de schade heeft veroorzaakt die door de verzekeraar werd vergoed. (Art. 29bis, § 1, eerste en tweede lid, § 2, § 4, eerste lid, en § 5 WAM 1989).

Het vonnis dat oordeelt dat de hoedanigheden van “rechthebbende” van het slachtoffer en “derde aansprakelijke” onverenigbaar zijn in hoofde van de moeder die het slachtoffer is geweest van het ongeval samen met haar zoon en dat besluit dat het verplichten van deze moeder, rechthebbende van het slachtoffer, tot de terugbetaling van de bedragen uitbetaald door de verzekering BA auto ten voordele van haar zoon, zou gelijkstaan met het zinledig maken van de bepaling in kwestie door het kind de schadevergoeding van zijn persoonlijke schade de facto te ontnemen, schendt art. 29bis WAM 1989.

Verwijsregel

Cass. (1e k.) AR C.15.0080.F, 22 juni 2017 (Generali Belgium sa / M.B., Belfius Assurances sa)

Vindplaats

http://www.cass.be (3 juli 2017), concl. WERQUIN, T.; JLMB 2017, afl. 42, 2007 en http://jlmbi.larcier.be/ (28 december 2017); T.Pol. 2017, afl. 3, 135; VAV 2017, afl. 6, 18

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleiding

Voor een overzicht van de recente en relevante rechtspraak inzake verkeersrecht (verkeersaansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht) verwijzen wij u graag naar onze webinar Actualia verkeersrecht met mr. Stéphane Vereecken.

Deze webinar gaat door op 25.04.2018.